Rozsvícené svíčky 0/4

V tuto chvíli nejsou rozsvícené žádné svíčky. Chcete nyní zapálit svíčku?

Položené květiny 0/4

V tuto chvíli nejsou položené žádné květiny. Chcete nyní položit květinu?

Vzpomínky

8. 3. 2019
V neděli dne 10.3. by se naše maminka Viléma Pokorná dožila 70 let. Bude to již 12 let a nám se to zdá chvíli, co odešla. Scházíš nám mami, ale v srdcích a vzpomínkách stále zůstáváš.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla, za ruce, které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to, že jsi byla, za každý den, který jsi s námi žila.

Vzpomínají děti Josef, Jiří a Petra